A A A K K K
для людей із порушенням зору
СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Роз'яснення НКРЕКП щодо тарифів на електроенергію та природний газ

Дата: 26.03.2021 19:24
Кількість переглядів: 490

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Регулятор) в межах компетенції розглянуто звернення депутатів Снігурівської міської ради до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України І.Негулевського щодо, у тому числі, законодавчих пропозицій по врегулюванню питань тарифоутворення на електричну енергію і побутовий газ для населення, та надано наступну відповідь.

Щодо цін (тарифів) на електричну енергію

У зв’язку з численними зверненнями споживачів електричної енергії, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб щодо поточної ситуації з ціноутворенням на роздрібному ринку електричної енергії та інших пов’язаних проблемних питань у галузі електроенергетики, які надходять до НКРЕКП, Офісу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, з метою актуалізації та систематизування інформації із зазначених питань та полегшення доступу до неї, НКРЕКП 18.02.2021 опубліковано на власному офіційному вебсайті докладну інформацію стосовно цін (тарифів) на електричну енергію та соціальної підтримки побутових споживачів.

Таким чином, з детальним роз’ясненням стосовно порушених у колективному зверненні мешканців Снігурівської міської територіальної громади питань, зокрема щодо цін (тарифів) на електричну енергію для побутових (населення) та непобутових споживачів, тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та соціальної підтримки побутових споживачів можна ознайомитися на офіційному вебсайті НКРЕКП

Щодо ціни природного газу

Положеннями статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, визначає Закон України «Про ринок природного газу» (далі - Закон).

Відповідно до Закону з 01.10.2015 НКРЕКП не має повноважень щодо забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу (у частині встановлення цін на природний газі.

Крім того, відповідно до статті 3 Закону ринок природного газу функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб’єктів природних монополій, та за принципами, зокрема, забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу, у тому числі забезпечення першочергового інтересу безпеки постачання природного газу, вільної торгівлі природним газом та рівності суб'єктів ринку природного газу незалежно від держави, згідно із законодавством якої вони створені, вільного вибору постачальника природного газу.

Закон передбачає, з одного боку, державне регулювання монопольних ринків (транспортування, розподіл, зберігання природного газу), з іншого - розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку природного газу. Тобто, на оптовому і роздрібному ринках природного газу має діяти принцип вільного ціноутворення (крім випадку, коли з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб'єктів ринку природного газу покладені спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України), що передбачено частиною другою статті 12 Закону.

Так, згідно з положеннями частини другої статті 12 Закону постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно з абзацом першим частини першої статті 11 Закону, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

З 01.11.2018 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867, якою затверджено Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі - Положення № 867).

Положенням № 867 (із змінами) покладались спеціальні обов’язки, зокрема, до 01.08.2020 на постачальників природного газу, які придбали природний газ у НАК «Нафтогаз України» відповідно до зазначеного Положення, - постачати такий природний газ побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і звітувати про його використання на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням.

Таким чином, до 01.08.2020 роздрібна ціна на природний газ, за якою постачальники природного газу, на яких було покладено спеціальні обов’язки, здійснювали постачання природного газу вищезазначеним споживачам, у тому числі побутовим споживачам, визначалась відповідно до Положення № 867 (зі змінами).

Звертаємо увагу на те, що з 01.08.2020 роздрібна ціна на природний газ, зокрема для побутових споживачів, не визначається на підставі Положення № 867, а вільно встановлюється між постачальником та споживачем, тобто є договірною.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до пункту 41і постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 2» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2021 № 25 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України») установлено з 01.02.2021 на період дії карантину, але не ловите ніж по 31.03.202). граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником «останньої надії», на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб, метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи).

При цьому зазначаємо, що відповідно до Закону, питання щодо ціноутворення на природний газ, зокрема, для побутових споживачів, не відноситься до компетенції НКРЕКП.

Щодо тарифу на послуги розподілу природного газу

Відповідно до положень статті 1 Закону:

доступ - право користування потужністю об’єкта газової інфраструктури в обсязі та на умовах, встановлених у договорі про надання послуг транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG;

потужність - максимально допустиме перетікання обсягу природного газу, виражене в одиницях енергії до одиниці часу, що надається замовнику відповідно до договору про надання послуг транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG;

розподіл природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки споживачам, але що не включає постачання природного газу.

Таким чином, саме положеннями Закону визначено правові основи надання доступу до газової інфраструктури на принципах надання права користування потужністю.

До 01.01.2020 кінцевий платіж за природний газ для побутових споживачів, постачання яким здійснював постачальник, на якого покладено спеціальні обов’язки, визначався з урахуванням ціни природного газу як товару, торговельної надбавки (націнки) постачальника, тарифу на послуги транспортування природного газу, тарифу на послуги розподілу природного газу та податку на додану вартість.

Так, оплата послуг розподілу природного газу здійснювалась виходячи з фізичного обсягу розподілу природного газу та була складовою кінцевого платежу за природний газ для побутових споживачів. Така модель здійснення розрахунків за надані послуги розподілу мала недоліки, зокрема велике фінансове навантаження на споживачів протягом опалювального сезону, нерівномірність надходження коштів для забезпечення сталого функціонування газорозподільної системи.

З метою реалізації зазначених положень Закону постановою від 07.10.2019 №2080 НКРЕКП були внесені відповідні зміни до ряду нормативно-правових актів, а саме: Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі - Кодекс), Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498, Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236.

Варто зазначити, що на момент упровадження відповідних змін положення Закону були реалізовані при наданні послуг транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу та здійснювались на принципах надання права користування потужності.

Звертаємо увагу, що Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та іншими нормативно-правовими актами передбачено проведення відкритого обговорення рішень Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів.

НКРЕКП проводить відкриті обговорення проектів рішень у прозорий та недискримінаційний спосіб з метою досягнення балансу інтересів споживачів, ліцензіатів і держави, забезпечення безперешкодного доступу споживачів, замовників, ліцензіатів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб до інформації та їх обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань.

При прийнятті постанови НКРЕКП від 07.10.2019 № 2080 у повній мірі були дотримані вимоги законодавства, зокрема, що стосуються проведення відкритих обговорень. Таким чином, усі заінтересовані особи мали змогу надати свої зауваження та пропозиції до проекту зазначеної постанови.

З огляду на вищезазначене, з 01.01.2020 відбулося виокремлення вартості послуги розподілу природного газу із загального кінцевого платежу за природний газ. При цьому здійснено перехід до методології як плати за замовлену потужність та змінено принцип визначення вартості оплати послуги розподілу природного газу для замовників послуг, у тому числі побутових споживачів, а також спрощено процедуру замовлення потужності на основі статистичних даних обсягів споживання природного газу кожного споживача в минулих періодах.

Згідно з положеннями пункту 1 глави 6 розділу VI Кодексу, розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

Відповідно до положень пункту 2 глави 6 розділу VI Кодексу річна замовлена потужність (за замовчуванням) об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік (з 01 жовтня по 30 вересня), що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог Кодексу, крім випадків, передбачених зазначеною вище главою.

З 01.01.2021 річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог Кодексу, але не може бути меншою за обсяги, визначені у наведеному вище пункті.

Відповідно до статті 4 Закону тарифи на послуги розподілу природного газу повинні бути встановленими з урахуванням вимог цілісності газотранспортної системи виходячи із економічно обґрунтованих та прозорих витрат відповідного суб’єкта ринку природного газу та з урахуванням належного рівня рентабельності, а також, де це можливо, встановленими з урахуванням зіставлення з показниками аналогічних категорій регульованих цін, встановлених Регулятором для інших суб’єктів ринку природного газу.

Положеннями статті 37 Закону встановлено, що Оператор ГРМ відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (включаючи нове будівництво та реконструкцію) газорозподільної системи, якою він користується на законних підставах.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону газорозподільна система (далі - ГРМ) - технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об'єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам.

Згідно положень розділу II Кодексу до складу ГРМ входять споруди і пристрої на газопроводах від місця надходження природного газу в ГРМ до пунктів призначення (об’єктів споживачів або суміжних Операторів ГРМ), зокрема, ГРМ включають:

газопроводи, зокрема підземні та/або надземні, високого, середнього та низького

тиску;

обладнання для зниження тиску і підтримання його на заданому рівні, зокрема ГРП та ШРП;

установки електрохімічного захисту від корозії;

лінії технологічного зв’язку, споруди, обладнання автоматизованих систем контролю та управління технологічними процесами і установок електрохімічного захисту;

переходи через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, залізниці, канали тощо);

будівлі та споруди для забезпечення експлуатації та оперативного обслуговування

ГРМ;

споруди газорозподільних мереж, зокрема колодязі, запірна арматура, компенсатори, конденсатозбірники, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти, футляри, розпізнавальні і сигнальні знаки тощо.

При цьому, єдине джерело покриття витрат Операторів ГРМ як суб’єктів природної монополії, що необхідні для провадження діяльності з розподілу природного газу - тариф на послуги розподілу природного газу.

Витрати, які включаються до структури тарифу на послуги розподілу природного газу, визначаються з урахуванням державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації, ставок податків, зборів, обов’язкових платежів, прогнозних індексів цін виробників промислової продукції і споживчих цін у планованому періоді.

За рахунок цих коштів забезпечується робота газових мереж, експлуатація газового обладнання, підтримується цілодобова робота аварійних служб.

Аналіз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України свідчить про суттєве зростання вартості палива, електроенергії, сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг розподілу природного газу.

Окремою проблемою Оператора ГРМ є велика плинність кадрів. Збереження висококваліфікованого персоналу є запорукою безаварійної експлуатації газорозподільних систем. Так, тарифами на послуги розподілу природного газу передбачено приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника Оператора ГРМ до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності газорозподільного підприємства або

зайнятого у промисловості України, з урахуванням прогнозних індексу споживчих цін та індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати працівників, скоригованого на індекс споживчих цін (індекс зростання реальної середньомісячної заробітної плати), відповідно до прогнозу економічного і соціального розвитку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки».

Таким чином, формування тарифу на послуги розподілу природного газу відповідного Оператора ГРМ здійснюється виходячи з економічно обґрунтованих витрат суб’єкта господарювання та напряму залежить від рівня його витрат на обслуговування газорозподільних мереж та їх складових, обсягу робіт, що виконуються для їх обслуговування а також розміру планованої річної замовленої потужності розподілу природного газу.

Згідно з вимогами чинного законодавства 30.12.2020 на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, постановою № 2777 встановлено економічно обґрунтований тариф на послуги розподілу природного газу для AT «Миколаївгаз» на рівні 1,95 грн за 1 м3 на місяць (без урахування податку на додану вартість).

Разом з цим, враховуючи соціальне напруження у суспільстві, численні звернення громадян України, Регулятором прийнято рішення про перегляд тарифів на послуги розподілу природного газу низки газорозподільних підприємств, у тому числі AT «Миколаївгаз».

Постановою НКРЕКП від 30.01.2021 № 128 внесені зміни до постанови НКРЕКП від 30.12.2020 № 2777 та з 01.02.2021 зменшений розмір тарифу на послуги розподілу природного газу для AT «Миколаївгаз» до 1,79 грн за 1 м3 на місяць (без урахування податку на додану вартість).

Ураховуючи вищевикладене, відповідно до вимог Кодексу місячна вартість послуги розподілу природного газу AT «Миколаївгаз» з 01.02.2021 не може бути менше ніж:

для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі - 6,98 грн/місяць (з урахуванням податку на додану вартість);

для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі - 22,55 грн/місяць (з урахуванням податку на додану вартість);

для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення — 56,21 грн/місяць (з урахуванням податку на додану вартість).

Тарифи на послуги розподілу природного газу повинні забезпечувати газорозподільні підприємства коштами, необхідними для роботи газорозподільних систем, експлуатації газового обладнання, підтримки цілодобової роботи аварійних служб для запобігання можливим витокам природного газу та недопущення аварійних ситуацій.

Звертаємо увагу, що плата за послуги розподілу природного газу не є новим (додатковим) платежем, оскільки послуги розподілу природного газу сплачувались побутовими споживачами природного газу завжди у складі кінцевого платежу за природний газ.

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримуєте Ви вступ України до ЄС?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано