СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 16.12.2021 14:13
Кількість переглядів: 822

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИФото без опису

проекту детального плану території земельної ділянки, яка знаходиться у комунальній власності Снігурівської міської територіальної громади по вул. Паркова в межах м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області

 

Інформація про Замовника

Снігурівська міська рада (57303, Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Центральна, 72)

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території, розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, призначеного для комплексної забудови чи реконструкції. Детальний план території розробляється на виконання статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Детальний план території після затвердження є основним документом для визначення вихідних даних щодо розміщення окремих об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва; визначення містобудівних умов та обмежень; проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

Детальний план території земельної ділянки, яка знаходиться у комунальній власності Снігурівської міської територіальної громади по                вул. Паркова в межах м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області для встановлення цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення (01.07 для городництва) орієнтовною площею 1,2 га та для встановлення цільового призначення земельної ділянки рекреаційного призначення (07.02 для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту) орієнтовною площею 0,5 га розробляється згідно з рішенням Снігурівської міської ради № 35 від 24.09.2021 р.

При розробленні детального плану території враховуються рішення містобудівної документації (в межах території проектування), розробленої та затвердженої в установленому порядку.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення детального плану території передбачає уточнення та впорядкування планувальної структури, функціонального призначення території, параметрів забудови; визначення умов і обмежень відповідно до генерального плану та плану зонування території м. Снігурівка.

Детальний план території визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території та потреб територіального розвитку населеного пункту в цілому.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту детального плану території є: дотримання санітарно-захисних зон; використання наявних ресурсів; розвиток зелених зон населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту детального плану території відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту детального плану території здійснюється для території що проектується, яка визначається межами, що визначені відповідно до завдання на розроблення.

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

1. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту детального плану території:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;

- Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

- Закон України «Про відходи»;

- Закон України «Про екологічну мережу України»;

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

2. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

3.Інші доступні джерела інформації.

 

Ймовірні наслідки:

  1. Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план території є документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Детального плану території передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

  1. Для територій з природоохоронним статусом

В межах розробки детального плану території  та суміжних ділянках території з природоохоронним статусом відсутні.

  1. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території не буде затверджено:

Зважаючи на відповідність детального плану території рішенням генерального плану м. Снігурівка, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень не передбачається.

Загальною альтернативою проекту Детального плану території, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Детального плану території на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження:

- оптимізація організації виробничо-комунальних територій та територій сільськогосподарських підприємств; забезпечення їх сумісності з іншою забудовою шляхом дотримання санітарно-захисних зон;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної та пішохідної мережі;

- розширення мережі зелених насаджень загального користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою Детального плану території.

 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

 

Зауваження до заяви щодо обсягу проведення СЕО приймаються у Снігурівській міській раді за адресою: 57303, Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Центральна, 72; у письмовому вигляді особисто або на електронну адресу Снігурівської міської ради: rada-sng@ukr.net.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Снігурівської міської ради та на сторінці в мережі Інтернет: https://snigurivska-gromada.gov.ua/.

Граничний строк надання зауважень становить 15 календарних днів з моменту отримання заяви. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюватиметься замовником і становитиме не менш як 15 днів з дня її оприлюднення у встановленому порядку. Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримуєте Ви вступ України до ЄС?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано