СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Про бюджет Снігурівської міської територіальної громади на 2023 рік

Дата: 23.12.2022 14:09
Кількість переглядів: 294


 

СНІГУРІВСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 23 грудня 2022 року                        м.Снігурівка                          5

 

 

Про бюджет  Снігурівської міської

територіальної громади на 2023 рік

 

Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада              2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада            2022 року № 2738-ІХ, Указу Президента України від 17 листопала 2022 року          № 778/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Миколаївській області », постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»:

 

                                                    

                                                             

 1. Визначити на 2023 рік:

 

доходи  бюджету Снігурівської міської територіальної громади у сумі   94159537 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету Снігурівської міської територіальної громади  –92437894  гривень та доходи спеціального фонду  бюджету Снігурівської міської територіальної громади - 1721643  гривні згідно з додатком 1 до цього розпорядження;

 

видатки бюджету Снігурівської міської територіальної громади  у сумі   94159537 гривень, у тому числі видатки загального фонду  бюджету Снігурівської міської територіальної громади 92437894 гривень та видатки спеціального фонду  бюджету Снігурівської міської територіальної громади  - 1721643 гривні згідно з додатком 3 до цього розпорядження;

 

 

оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету Снігурівської міської територіальної громади  у розмірі 500000 гривень, що становить 0,5 відсотки видатків загального фонду  бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

 

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету Снігурівської міської територіальної громади  на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього розпорядження.

 

3.Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього розпорядження.

 

4. Дозволити головним розпорядникам коштів  бюджету міської територіальної громади  спрямовувати кошти субвенцій з обласного бюджету (крім субвенцій, що надаються за рахунок трансфертів з державного бюджету), визначених як видатки розвитку, на видатки споживання відповідно до цільового призначення субвенцій, визначених у додатку 5 до цього розпорядження.

 

5. Визначити, що у разі планування протягом року фінансування  бюджету міської територіальної громади  та обсягів капітальних вкладень  бюджету міської територіальної громади   у розрізі інвестиційних проєктів відповідними рішеннями затверджуються зміни до бюджету Снігурівської  міської територіальної громади  на 2023 рік за формами згідно з додатками 2, 6 до цього розпорядження.

6.Затвердити розподіл витрат  бюджету міської територіальної громади на реалізацію  міських програм у сумі    29155259 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду  29085359 гривень, обсяг видатків спеціального фонду 69900 гривень згідно з додатком 7 до цього розпорядження.

 

7.Установити, що у загальному фонді  бюджету Снігурівської міської територіальної громади на 2023 рік:

 

 

 1. до доходів загального фонду  бюджету Снігурівської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України.
 2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету Снігурівської міської територіальної громади на 2023 рік:

 

 1. у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, 71   Бюджетного кодексу України;
 2. у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

9.Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно із статтями  691, 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 71, 91  Бюджетного кодексу України.

 

10.Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Снігурівської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • соціальне забезпечення;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;

    -   оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

-   оплату енергосервісу.

 

11. Відповідно до статей   43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Снігурівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

         12. Головним розпорядникам коштів  бюджету Снігурівської міської територіальної громади  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

  1. урахування  у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
  2. проведення розрахунків за електричну та теплову  енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами , та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;
  3. затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням;
  4. здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
  5. забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно  до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2023 року та публікації оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

  1. здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти  бюджету міської територіальної громади; встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;
  2. взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим відділом Снігурівської міської ради у випадку невиконання показників надходжень до бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, визначених розписом бюджету міської територіальної громади.

13. Установити, що після прийняття розпорядження «Про бюджет Снігурівської міської територіальної громади на 2023  рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними без зміни загального їх обсягу, передача бюджетних призначень здійснюється відповідно до статті 23 та пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

 

14.  Фінансовому відділу міської ради  вносити зміни до розпису  бюджету міської територіальної громади  в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема:  

у разі внесення змін до назв виконавчих органів ради, структури Снігурівської міської ради;

за джерелами доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

 

15. Установити, що в умовах воєнного стану та/або для проведення загальної мобілізації не застосовуються пункт 10,  підпункт 5 пункту 12 цього розпорядження.

 

16. Додатки 1,2, 3, 5, 6, 7 до цього розпорядження є його невід’ємною частиною.

 

17. Це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2023 року.

 

      18. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника начальника Снігурівської міської військової адміністрації  Жердєва А.В.

 

 

 

 

 

 

Начальник адміністрації                                                     Іван КУХТА

 

 

 

 

       


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримуєте Ви вступ України до ЄС?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано