A A A K K K
для людей із порушенням зору
СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття  посади директора комунального некомерційного підприємства  «Снігурівська міська лікарня»  Снігурівської  міської  ради

Дата: 26.02.2021 18:12
Кількість переглядів: 563

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992  2801-XII (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Статут комунального некомерційного підприємства «Снігурівська  міська  лікарня» Снігурівської  міської  ради,  рішення IV позачергової сесії Снігурівської міської ради 8 скликання від 24.12.2020  № 2 «Про прийняття зі спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського району в особі Снігурівської районної ради у комунальну власність Снігурівської міської ОТГ в особі Снігурівської міської ради КНП “Снігурівська ЦРЛ” Снігурівської районної ради Миколаївської області, зміну його засновника, найменування та затвердження в новій редакції Статуту», розпорядження Снігрівського міського голови  від 10 лютого 2021 року № 40 «Про формування конкурсної комісії посади директора комунального некомерційного підприємства «Снігурівська міська лікарня» Снігурівської міської ради», розпорядження Снігурівського міського голови від 24.02.2021 р. № 51 «Про створення конкурсної комісії», розпорядження Снігурівського міського голови від 25.02.2021 р. № 52 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Снігурівська міська лікарня» Снігурівської міської ради».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Снігурівська міська лікарня»  Снігурівської  міської  ради.

 Скорочене найменування українською мовою: КНП «Снігурівська МЛ» Снігурівської міської ради.

 Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 57300, Миколаївська область, Снігурівський район, м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 1.

 Основні напрями його діяльності: Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Снігурівська міська лікарня» Снігурівської міської ради на 2021 рік складають:

Загальний фонд – 19346,582 тис. грн.

Спеціальний фонд – 1576,98 тис. грн.

 Структура закладу:

Структура закладу КНП «Снігурівської міської лікарні» Снігурівської міської ради додається.

 Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 26.02.2021 року з 09.00 год.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 12.03.2021 року по 16.00 год. (документи приймаються з 8.00 год до 16.00 год з понеділка по п′ятницю, крім вихідних та святкових днів)

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 57300, Миколаївська область, Снігурівський район, м. Снігурівка, вул.Центральна, 72,  Снігурівська міська рада, кабінет № 206.

 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел./факс (05162) 3-16-65, E- mail: rada-sng@ukr.net (тема: конкурс на зайняття вакантної посади керівника закладу ОЗ).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий (2020) рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

– неподання ним необхідних документів;

– його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

– наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

– наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією

Вимоги до претендента:

Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів) обумовлюються з урахуванням  наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників”, ВИПУСК 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України:

- вища освіта II рівня за ступенем магістра(спеціаліста) спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

- стаж роботи за фахом керівника – не менше 3 років.

- громадянство України, вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів).

Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 Вимоги до конкурсної пропозиції:   конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) 

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

 Дата проведення конкурсу:

 15.03.2021 року о 10.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

 15.03.2021 року о 14.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

 Місце проведення конкурсу та адреса: Миколаївська область, м.Снігурівка, вул.Центральна, 72,  зал засідань.

 Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримуєте Ви вступ України до ЄС?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано